Email Service infoMail

Met infoMail altijd op de hoogte blijven

Maakt u gebruik van onze e-mail service infoMail en ontvang informatie over uw boeking en onze boekingsservice voor vrachtwagens op de verschillende verbindingen in heel Europa.

Met onze algemene infoMail Service, ontvangt u informatie over vrachtwagenferrys, tunnel-, trein en tolverbindingen in heel Europa. Bij onze speciale infoMail service voor de korte verbindingen over het Kanaal verkrijgt u specifieke informatie voor de Eurotunnel en de ferryverbindingen tussen Frankrijk en Engeland.

Vanzelfsprekend kunt u ook beide varianten kiezen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid zich van onze infoMail Service af te melden.