Email Service infoMail

Bądź na bieżąco z infoMail

Skorzystaj z naszego serwisu poczty elektronicznej infoMail i otrzymaj informacje o Twojej Rezerwacji i nasza usługa rezerwacji samochodów ciężarowych na różnych trasach w całej Europie.

Dzięki naszej ogólnej usłudze infoMail w formie poczty elektronicznej dostaniesz informacje o promach samochodowych, Tunelach, połączeniach kolejowych i płatnych w całej Europie. Z naszym specjalnym infoMail informujemy o krótkotrwałych podróży w Kanale Angielskim. Państwo otrzymają ukierunkowane informacje dla Eurotunnel i połączeń promowych między Francją a Anglią.


Oczywiście można również wybrać oba warianty.

Zawsze masz okazję dołączenia ponownie, albo zrezygnowania z naszego zespołu infoMail.