Ekskluzywne partnerstwo z TRAFINEO

TRAFINEO

PIQUE Ferry Agency posiada nowego, silnego partnera TRAFINEO. Jest to niemiecki usługodawca i IT-editor, który specjalizuje się w bezgotówkowej realizacji MAUT-u i usługach przewozowych w całej Europie.

Od momentu założenia w 2009 roku TRAFINEO rozwija się nieustannie w ramach On-Road-Services, m.i. realizując usługi MAUT-u i inne usługi intermodalne.

TRAFINEO nieustająco zwiększa swoja ofertę Value Added Services jak np. możliwości mycia i pewnego parkowania dla samochodów ciężarowych. Klienci TRAFINEO już teraz mogą korzystać z tych usług w całej Europie w ramach funkcjonującego serwisu, dzięki kartom do tankowania.

Do klientów TRAFINEO zaliczają się między innymi: BP/ARAL, Circle K jak również ENI i OMV. TRAFINEO jest dodatkowo centralnym usługodawca On-Road-Services dla Konsortium ROUTEX.

Ta współpraca między PIQUE i TRAFINEO umożliwia przede wszystkim klientom od BP/ARAL i CIRCLE K wygodne zamówienie przejazdu promowego dla ich transportu ciężarowego w całej Europie jak również przejazd przez Eurotunnel. Rozliczenie tych usług odbywa się po przez kartę do tankowania.

Zakłada się, że coraz więcej klientów od Konsorcjum ROUTEX będą używać tego serwisu w 2017.